Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1999-2004 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 7 7 2 5 21
Βέλγιο 6 5 5 7 2 25
Γαλλία 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Γερμανία 53 33 7 6 99
Δανία 1 3 6 1 1 4 16
Ελλάδα 9 9 7 25
Ηνωμένο Βασίλειο 37 30 10 6 3 1 87
Ιρλανδία 5 1 1 2 6 15
Ισπανία 28 24 3 4 4 1 64
Ιταλία 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Λουξεμβούργο 2 2 1 1 6
Ολλανδία 9 6 8 4 1 3 31
Πορτογαλία 9 12 2 2 25
Σουηδία 7 6 4 2 3 22
Φινλανδία 5 3 5 2 1 16
Ευρωπαϊκή Ένωση 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1999-2004 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών