Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2004-2009 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 6 7 2 3 18
Βέλγιο 6 7 6 2 3 24
Γαλλία 17 31 11 6 3 3 7 78
Γερμανία 49 23 7 13 7 99
Δανία 1 5 4 1 1 1 1 14
Ελλάδα 11 8 4 1 24
Εσθονία 1 3 2 6
Ηνωμένο Βασίλειο 28 19 12 5 1 11 2 78
Ιρλανδία 5 1 1 1 1 4 13
Ισπανία 24 24 2 3 1 54
Ιταλία 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Κύπρος 3 1 2 6
Λετονία 3 1 1 4 9
Λιθουανία 2 2 7 2 13
Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6
Μάλτα 2 3 5
Ολλανδία 7 7 5 4 2 2 27
Ουγγαρία 13 9 2 24
Πολωνία 19 8 4 10 7 6 54
Πορτογαλία 9 12 3 24
Σλοβακία 8 3 3 14
Σλοβενία 4 1 2 7
Σουηδία 5 5 3 1 2 3 19
Τσεχία 14 2 6 1 1 24
Φινλανδία 4 3 5 1 1 14
Ευρωπαϊκή Ένωση 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2004-2009 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών