Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2009-2014 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 6 4 2 5 17
Βέλγιο 5 5 5 4 1 2 22
Βουλγαρία 6 4 5 2 17
Γαλλία 29 14 6 14 5 1 3 72
Γερμανία 42 23 12 14 8 99
Δανία 1 4 3 2 1 2 13
Ελλάδα 8 8 1 3 2 22
Εσθονία 1 1 3 1 6
Ηνωμένο Βασίλειο 13 11 5 25 1 13 4 72
Ιρλανδία 4 3 4 1 12
Ισπανία 23 21 2 2 1 1 50
Ιταλία 35 21 7 9 72
Κύπρος 2 2 2 6
Λετονία 3 1 1 1 1 1 8
Λιθουανία 4 3 2 1 2 12
Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6
Μάλτα 2 3 5
Ολλανδία 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Ουγγαρία 14 4 1 3 22
Πολωνία 28 7 15 50
Πορτογαλία 10 7 5 22
Ρουμανία 14 11 5 3 33
Σλοβακία 6 5 1 1 13
Σλοβενία 3 2 2 7
Σουηδία 5 5 4 3 1 18
Τσεχία 2 7 9 4 22
Φινλανδία 4 2 4 2 1 13
Ευρωπαϊκή Ένωση 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2009-2014 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών