Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2014-2019 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 5 5 1 3 4 18
Βέλγιο 4 4 4 6 2 1 21
Βουλγαρία 7 4 2 4 17
Γαλλία 20 13 7 4 6 1 23 74
Γερμανία 34 27 8 4 8 13 2 96
Δανία 1 3 4 3 1 1 13
Ελλάδα 5 4 1 6 5 21
Εσθονία 1 1 3 1 6
Ηνωμένο Βασίλειο 20 20 1 1 6 24 1 73
Ιρλανδία 4 1 1 1 4 11
Ισπανία 17 14 8 11 4 54
Ιταλία 17 31 3 17 5 73
Κροατία 5 2 1 2 1 11
Κύπρος 2 2 2 6
Λετονία 4 1 1 1 1 8
Λιθουανία 2 2 1 3 1 2 11
Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6
Μάλτα 3 3 6
Ολλανδία 5 3 2 7 3 2 4 26
Ουγγαρία 12 4 2 3 21
Πολωνία 23 5 19 4 51
Πορτογαλία 7 8 2 4 21
Ρουμανία 15 16 1 32
Σλοβακία 6 4 2 1 13
Σλοβενία 5 1 1 1 8
Σουηδία 4 6 3 1 4 2 20
Τσεχία 7 4 2 4 3 1 21
Φινλανδία 3 2 2 4 1 1 13
Ευρωπαϊκή Ένωση 221 191 70 67 52 50 48 52 751

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2014-2019 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών