Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 1989-1994 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα 180 34,75%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 121 23,36%
LDR - Φιλελεύθερη, Δημοκρατική και Μεταρρυθμιστική Ομάδα 49 9,46%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών 34 6,56%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 30 5,79%
GUE - Ομάδα για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά 28 5,41%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών 20 3,86%
DR - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς 17 3,28%
CG - Συνασπισμός της Αριστεράς 14 2,70%
ARC - Ομάδα Ουράνιου Τόξου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 13 2,51%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 12 2,00%

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος