Λήψη δελτίων στοιχείων

Τα εκλογικά δεδομένα, για όλες τις Ευρωεκλογές από το 1979, είναι διαθέσιμα παρακάτω σε διάφορους μορφότυπους προς λήψη.

Λάβετε υπόψη ότι τα αρχεία που διατίθενται προς λήψη συνοδεύονται από ψηφιακή υπογραφή. Οι εν λόγω υπογραφές μπορούν να επικυρωθούν με αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επικυρωθεί με την εξής σειρά πιστοποιητικών.


Στοιχεία Ευρωεκλογών 2019.


Ιστορικά στοιχεία: Ευρωεκλογές 1979-2014