Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα: 1989 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα
Γυναίκες Άνδρες
Ευρωπαϊκή Ένωση 19% 81%
Βέλγιο 17% 83%
Δανία 38% 62%
Γερμανία 31% 69%
Ιρλανδία 7% 93%
Γαλλία 23% 77%
Ιταλία 12% 88%
Λουξεμβούργο 50% 50%
Ολλανδία 28% 72%
Ηνωμένο Βασίλειο 15% 85%
Ελλάδα 4% 96%
Ισπανία 15% 85%
Πορτογαλία 13% 87%
08/07/2019 - 12:11
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος Γυναίκες Άνδρες
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος