Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα: 1994 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα
Γυναίκες Άνδρες
Ευρωπαϊκή Ένωση 26% 74%
Βέλγιο 32% 68%
Δανία 44% 56%
Γερμανία 35% 65%
Ιρλανδία 27% 73%
Γαλλία 30% 70%
Ιταλία 13% 87%
Λουξεμβούργο 50% 50%
Ολλανδία 32% 68%
Ηνωμένο Βασίλειο 18% 82%
Ελλάδα 16% 84%
Ισπανία 33% 67%
Πορτογαλία 8% 92%
08/07/2019 - 12:11
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος Γυναίκες Άνδρες
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος