Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα: 2009 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα
Γυναίκες Άνδρες
Ευρωπαϊκή Ένωση 35% 65%
Βέλγιο 36% 64%
Δανία 46% 54%
Γερμανία 37% 63%
Ιρλανδία 15% 85%
Γαλλία 44% 56%
Ιταλία 21% 79%
Λουξεμβούργο 17% 83%
Ολλανδία 48% 52%
Ηνωμένο Βασίλειο 33% 67%
Ελλάδα 32% 68%
Ισπανία 36% 64%
Πορτογαλία 36% 64%
Σουηδία 56% 44%
Αυστρία 41% 59%
Φινλανδία 62% 38%
Τσεχία 18% 82%
Εσθονία 50% 50%
Κύπρος 33% 67%
Λιθουανία 25% 75%
Λετονία 38% 62%
Ουγγαρία 36% 64%
Μάλτα 0% 100%
Πολωνία 22% 78%
Σλοβενία 29% 71%
Σλοβακία 38% 62%
Βουλγαρία 41% 59%
Ρουμανία 36% 64%
Κροατία 33% 67%
08/07/2019 - 12:11
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος Γυναίκες Άνδρες
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος