Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα: 2014 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα
Γυναίκες Άνδρες
Ευρωπαϊκή Ένωση 37% 63%
Βέλγιο 29% 71%
Δανία 38% 62%
Γερμανία 36% 64%
Ιρλανδία 55% 45%
Γαλλία 42% 58%
Ιταλία 40% 60%
Λουξεμβούργο 33% 67%
Ολλανδία 42% 58%
Ηνωμένο Βασίλειο 41% 59%
Ελλάδα 24% 76%
Ισπανία 41% 59%
Πορτογαλία 38% 62%
Σουηδία 55% 45%
Αυστρία 44% 56%
Φινλανδία 54% 46%
Τσεχία 38% 62%
Εσθονία 50% 50%
Κύπρος 17% 83%
Λιθουανία 9% 91%
Λετονία 37% 63%
Ουγγαρία 19% 81%
Μάλτα 67% 33%
Πολωνία 24% 76%
Σλοβενία 37% 63%
Σλοβακία 31% 69%
Βουλγαρία 29% 71%
Ρουμανία 31% 69%
Κροατία 45% 55%
08/07/2019 - 12:11
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος Γυναίκες Άνδρες
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος