Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1979-1984 Parlamendi lahkuv koosseis

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
BE
1,61%
2,30%
0,00%
0,00%
0,92%
0,00%
0,46%
0,23%
5,53%
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,61%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
0,69
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 2,30%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,61
0,69
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,46
0,46
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 0,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
0,23
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
DE
8,06%
9,68%
0,00%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
0,00%
18,66%
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 8,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8,06
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 9,68%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7,83
1,84
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DK
0,92%
0,23%
0,46%
0,23%
0,69%
0,23%
0,92%
0,00%
3,69%
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,69
0,23
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Euroopa demokraatide fraktsioon 0,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,46
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,69%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,69
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
2,30%
1,84%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,46%
5,53%
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 2,30%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,30
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,84%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,84
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
0,23
FR
5,30%
2,07%
0,00%
4,38%
3,46%
3,46%
0,00%
0,00%
18,66%
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 5,30%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4,84
0,23
0,23
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 2,07%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,07
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 4,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4,38
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 3,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,46
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 3,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,46
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IE
0,92%
0,92%
0,00%
0,00%
0,23%
1,15%
0,23%
0,00%
3,46%
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 1,15%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,15
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
3,23%
6,91%
0,00%
5,53%
1,15%
0,00%
0,92%
0,92%
18,66%
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 3,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,07
0,92
0,23
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 6,91%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6,68
0,23
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 5,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4,38
1,15
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1,15%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,69
0,46
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,46
0,23
0,23
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
LU
0,23%
0,69%
0,00%
0,00%
0,46%
0,00%
0,00%
0,00%
1,38%
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,69%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,69
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,46
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
2,07%
2,30%
0,00%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
0,46%
5,76%
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 2,07%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,07
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 2,30%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,30
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,92
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,46
UK
3,92%
0,00%
14,06%
0,00%
0,00%
0,23%
0,23%
0,23%
18,66%
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 3,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,69
0,23
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide fraktsioon 14,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
13,82
0,23
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,23%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,23
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik