Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1984-1989 Parlamendi lahkuv koosseis

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
BE
8
6
0
0
5
0
4
0
1
24
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
1
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
DE
33
41
0
0
0
0
7
0
0
81
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 33
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
33
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 41
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
34
7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DK
3
1
4
2
2
0
4
0
0
16
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa demokraatide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
10
8
0
4
0
1
0
1
0
24
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
ES
29
1
17
3
2
0
1
0
7
60
Hispaania rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 29
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
29
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa demokraatide fraktsioon 17
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
17
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6
1
FR
20
8
0
10
13
20
0
9
1
81
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 20
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
20
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
1
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
3
1
1
1
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 20
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
16
2
1
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
IE
0
6
0
0
1
8
0
0
0
15
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
12
27
0
26
6
0
2
5
3
81
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
26
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 26
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
25
1
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
1
Euroopa parempoolsete fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
LU
2
3
0
0
1
0
0
0
0
6
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
9
8
0
0
5
0
2
0
1
25
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
PT
7
4
0
3
10
0
0
0
0
24
Portugal rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UK
33
0
45
0
0
1
0
1
1
81
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 33
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
32
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide fraktsioon 45
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
45
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik