Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1984-1989 Koosseis avaistungil

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
BE
7
6
0
0
5
0
4
0
2
24
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
1
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
1
DE
33
41
0
0
0
0
7
0
0
81
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 33
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
33
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 41
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
34
7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DK
4
1
4
1
2
0
4
0
0
16
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa demokraatide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
10
9
0
4
0
0
0
1
0
24
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FR
20
9
0
10
12
20
0
10
0
81
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 20
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
20
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
5
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 20
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
16
2
1
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IE
0
6
0
0
1
8
0
0
0
15
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
12
27
0
26
5
0
3
5
3
81
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
26
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 26
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
23
3
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
1
1
Euroopa parempoolsete fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
LU
2
3
0
0
1
0
0
0
0
6
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
9
8
0
0
5
0
2
0
1
25
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
UK
33
0
46
0
0
1
0
0
1
81
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 33
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
32
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide fraktsioon 46
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
45
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik