Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1994-1999 Koosseis avaistungil

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
BE
6
7
6
0
0
0
2
1
0
3
25
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
2
1
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
2
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
1
Euroopa radikaalide liidu fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
1
DE
40
47
0
0
0
0
12
0
0
0
99
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 40
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
40
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 47
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
39
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DK
3
3
5
0
0
0
1
0
4
0
16
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon (koordinatsioon) 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
10
9
0
4
0
2
0
0
0
0
25
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa ühendatud vasakpoolsete liitfraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
ES
22
30
2
9
0
0
0
1
0
0
64
Hispaania rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 22
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
22
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 30
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
28
1
1
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Euroopa ühendatud vasakpoolsete liitfraktsioon 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa radikaalide liidu fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FR
15
13
1
7
0
14
0
13
13
11
87
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 15
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
14
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
4
2
1
1
1
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa ühendatud vasakpoolsete liitfraktsioon 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 14
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
14
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa radikaalide liidu fraktsioon 13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
6
“Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon (koordinatsioon) 13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
11
1
1
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 11
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
11
IE
1
4
1
0
0
7
2
0
0
0
15
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
18
12
7
5
27
0
4
2
0
12
87
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 18
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
15
2
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
3
1
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6
1
Euroopa ühendatud vasakpoolsete liitfraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
Forza Europa fraktsioon 27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
25
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
1
Euroopa radikaalide liidu fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
1
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
6
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
8
10
10
0
0
0
1
0
2
0
31
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon (koordinatsioon) 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
PT
10
0
9
3
0
3
0
0
0
0
25
Portugal rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Euroopa ühendatud vasakpoolsete liitfraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UK
63
19
2
0
0
0
0
2
0
1
87
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 63
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
62
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
18
1
Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa radikaalide liidu fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik