Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1979–1984 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Belgia 7 10 4 2 1 24
Holland 9 10 4 2 25
Iirimaa 4 4 1 5 1 15
Itaalia 14 30 24 5 4 4 81
Kreeka 10 8 4 2 24
Luksemburg 1 3 2 6
Prantsusmaa 23 9 19 15 15 81
Saksamaa 35 42 4 81
Suurbritannia 17 61 1 1 1 81
Taani 4 1 2 1 3 1 4 16
Euroopa Liit 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1979–1984 Parlamendi lahkuv koosseis

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku