Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1979–1984 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Belgia 7 10 4 1 2 24
Holland 9 10 4 2 25
Iirimaa 4 4 1 5 1 15
Itaalia 13 30 24 5 5 4 81
Luksemburg 1 3 2 6
Prantsusmaa 21 9 19 17 15 81
Saksamaa 35 42 4 81
Suurbritannia 18 61 1 1 81
Taani 4 2 1 3 1 4 1 16
Euroopa Liit 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1979–1984 Koosseis avaistungil

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku