Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1984–1989 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Belgia 8 6 5 4 1 24
Hispaania 29 1 17 3 2 1 7 60
Holland 9 8 5 2 1 25
Iirimaa 6 1 8 15
Itaalia 12 27 26 6 2 5 3 81
Kreeka 10 8 4 1 1 24
Luksemburg 2 3 1 6
Portugal 7 4 3 10 24
Prantsusmaa 20 8 10 13 20 9 1 81
Saksamaa 33 41 7 81
Suurbritannia 33 45 1 1 1 81
Taani 3 1 4 2 2 4 16
Euroopa Liit 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1984–1989 Parlamendi lahkuv koosseis

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku