Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1984–1989 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Belgia 7 6 5 4 2 24
Holland 9 8 5 2 1 25
Iirimaa 6 1 8 15
Itaalia 12 27 26 5 3 5 3 81
Kreeka 10 9 4 1 24
Luksemburg 2 3 1 6
Prantsusmaa 20 9 10 12 20 10 81
Saksamaa 33 41 7 81
Suurbritannia 33 46 1 1 81
Taani 4 1 4 1 2 4 16
Euroopa Liit 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1984–1989 Koosseis avaistungil

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku