Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1989–1994 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Belgia 8 7 4 3 1 1 24
Hispaania 27 17 5 1 2 3 5 60
Holland 8 10 4 2 1 25
Iirimaa 1 4 2 6 1 1 15
Itaalia 34 27 4 6 1 9 81
Kreeka 9 10 1 3 1 24
Luksemburg 2 3 1 6
Portugal 8 3 9 1 3 24
Prantsusmaa 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Saksamaa 31 32 5 6 1 2 4 81
Suurbritannia 46 33 1 1 81
Taani 3 4 2 1 4 2 16
Euroopa Liit 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1989–1994 Parlamendi lahkuv koosseis

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku