Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1989–1994 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Belgia 8 7 4 3 1 1 24
Hispaania 27 16 6 1 4 2 4 60
Holland 8 10 4 2 1 25
Iirimaa 1 4 2 6 1 1 15
Itaalia 14 27 3 7 22 3 5 81
Kreeka 9 10 1 1 3 24
Luksemburg 2 3 1 6
Portugal 8 3 9 1 3 24
Prantsusmaa 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Saksamaa 31 32 4 8 6 81
Suurbritannia 46 1 32 1 1 81
Taani 4 2 3 2 1 4 16
Euroopa Liit 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1989–1994 Koosseis avaistungil

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku