Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1994–1999 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Belgia 6 7 6 2 1 3 25
Hispaania 22 30 2 9 1 64
Holland 8 10 10 1 2 31
Iirimaa 1 4 1 7 2 15
Itaalia 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Kreeka 10 9 4 2 25
Luksemburg 2 2 1 1 6
Portugal 10 9 3 3 25
Prantsusmaa 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Saksamaa 40 47 12 99
Suurbritannia 63 19 2 2 1 87
Taani 3 3 5 1 4 16
Euroopa Liit 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1994–1999 Koosseis avaistungil

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku