Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1999–2004 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Austria 7 7 2 5 21
Belgia 6 5 5 7 2 25
Hispaania 28 24 3 4 4 1 64
Holland 9 6 8 4 1 3 31
Iirimaa 5 1 1 2 6 15
Itaalia 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Kreeka 9 9 7 25
Luksemburg 2 2 1 1 6
Portugal 9 12 2 2 25
Prantsusmaa 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Rootsi 7 6 4 2 3 22
Saksamaa 53 33 7 6 99
Soome 5 3 5 2 1 16
Suurbritannia 37 30 10 6 3 1 87
Taani 1 3 6 1 1 4 16
Euroopa Liit 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1999–2004 Koosseis avaistungil

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku