Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2004–2009 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Austria 6 7 1 2 2 18
Belgia 6 7 6 2 3 24
Bulgaaria 5 5 5 3 18
Eesti 1 3 2 6
Hispaania 24 24 2 3 1 54
Holland 7 7 5 4 2 2 27
Iirimaa 5 1 1 4 1 1 13
Itaalia 24 17 12 13 2 7 3 78
Kreeka 11 8 4 1 24
Küpros 3 1 2 6
Leedu 2 2 7 2 13
Luksemburg 3 1 1 1 6
Läti 3 1 4 1 9
Malta 2 3 5
Poola 15 9 6 20 3 1 54
Portugal 9 12 3 24
Prantsusmaa 18 31 10 6 3 3 7 78
Rootsi 6 5 3 1 2 2 19
Rumeenia 18 10 6 1 35
Saksamaa 49 24 7 13 6 99
Slovakkia 8 3 3 14
Sloveenia 4 1 2 7
Soome 4 3 5 1 1 14
Suurbritannia 27 19 11 5 1 8 7 78
Taani 1 5 4 1 1 1 1 14
Tšehhi 14 2 6 1 1 24
Ungari 13 9 2 24
Euroopa Liit 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2004–2009 Parlamendi lahkuv koosseis

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku