Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2009–2014 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Austria 6 4 2 5 17
Belgia 5 5 5 4 1 2 22
Bulgaaria 6 4 5 2 17
Eesti 1 1 3 1 6
Hispaania 23 21 2 2 1 1 50
Holland 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Iirimaa 4 3 4 1 12
Itaalia 35 21 7 9 72
Kreeka 8 8 1 3 2 22
Küpros 2 2 2 6
Leedu 4 3 2 1 2 12
Luksemburg 3 1 1 1 6
Läti 3 1 1 1 1 1 8
Malta 2 3 5
Poola 28 7 15 50
Portugal 10 7 5 22
Prantsusmaa 29 14 6 14 5 1 3 72
Rootsi 5 5 4 3 1 18
Rumeenia 14 11 5 3 33
Saksamaa 42 23 12 14 8 99
Slovakkia 6 5 1 1 13
Sloveenia 3 2 2 7
Soome 4 2 4 2 1 13
Suurbritannia 13 11 5 25 1 13 4 72
Taani 1 4 3 2 1 2 13
Tšehhi 2 7 9 4 22
Ungari 14 4 1 3 22
Euroopa Liit 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2009–2014 Koosseis avaistungil

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku