Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2014–2019 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Austria 5 5 1 3 4 18
Belgia 4 4 4 6 2 1 21
Bulgaaria 7 4 2 4 17
Eesti 1 1 3 1 6
Hispaania 17 14 8 10 5 54
Holland 5 3 2 7 3 2 4 26
Horvaatia 5 2 1 2 1 11
Iirimaa 4 1 1 1 4 11
Itaalia 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Kreeka 5 4 1 6 5 21
Küpros 1 2 1 2 6
Leedu 3 2 1 3 1 1 11
Luksemburg 3 1 1 1 6
Läti 4 1 1 1 1 8
Malta 3 3 6
Poola 22 5 19 1 2 2 51
Portugal 8 8 1 4 21
Prantsusmaa 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Rootsi 4 6 2 3 1 4 20
Rumeenia 13 13 2 3 1 32
Saksamaa 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Slovakkia 6 4 3 13
Sloveenia 5 1 1 1 8
Soome 3 2 2 4 1 1 13
Suurbritannia 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Taani 1 3 3 3 1 1 1 13
Tšehhi 7 4 2 4 3 1 21
Ungari 12 4 2 3 21
Euroopa Liit 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2014–2019 Parlamendi lahkuv koosseis

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku