Tulemused riiklike erakondade kaupa: 2009–2014 Suurbritannia - Suurbritannia - Lõplikud tulemused

Riiklike erakondade häälte protsendid
Riiklikud erakonnad Häälte protsent
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Muud erakonnad, Suurbr. - Suurbritannia muud erakonnad 8,94%

Kohad fraktsioonide kaupa: 2009–2014 Suurbritannia - Suurbritannia - Koosseis avaistungil

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 11
ECR 24
EFD 13
NI 3

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
  • Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2009–2014 Suurbritannia - Suurbritannia - Koosseis avaistungil

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 24
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Cons. Conservative Party  24
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Lab. Labour Party 13
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon 13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 11
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik