Euroopa Parlament: 1999–2004 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 295 37,44%
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 232 29,44%
ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 67 8,50%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 55 6,98%
Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon 47 5,96%
UEN - fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 30 3,81%
EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest 18 2,28%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 44 5,58%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik