Euroopa Parlament: 2009–2014 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 273 35,73%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 195 25,52%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 83 10,86%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 57 7,46%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 57 7,46%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 35 4,58%
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon 31 4,06%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 33 4,32%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik