Parlaimint na hEorpa: 1984-1989 Seisiún reachtach

Dáileadh na ngrúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
S - An Grúpa Sóisialach 130 29.95%
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) 110 25.35%
ED - Grúpa Dhaonlathaigh na hEorpa 50 11.52%
COM - An Grúpa Cumannach agus Comhghuaillithe 41 9.45%
L - An Grúpa Liobrálach, Daonlathach 31 7.14%
RDE - Grúpa Chomhaontas Daonlathach na hEorpa 29 6.68%
ARC - An Grúpa Bogha Ceatha, Cónaidhm na Nasc Eorpach Glas-Ailtéarnachta, Agelev-Ecolo, Gluaiseacht Phobal na Danmhairge i gcoinne comhaltais sa Chomhphobal Eorpach agus Grúpa na Saor-Chomhghuaillíochta Eorpaí i bParlaimint na hEorpa 20 4.61%
DR - Grúpa Eite Dheis na hEorpa 16 3.69%
NI - Feisirí Neamhcheangailte 7 1.61%

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

Íoslódáil agus roinn
Íoslódáil an graf seo