Mandati prema klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S 4
PPE 3
L 2
NI 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ED - Klub zastupnika europskih demokrata
  • COM - Klub zastupnika komunista i saveznika
  • L - Klub zastupnika liberala i demokrata
  • DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata
  • CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S - Klub zastupnika socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 4
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 3
L - Klub zastupnika liberala i demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PRL Parti Réformateur Libéral 2
NI - Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FRF-RW Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon