Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
PS - Parti Socialiste 29,10%
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 26,05%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 22,88%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 13,34%
Druge stranke V. - Druge stranke izbornog tijela francuskog govornog područja 8,63%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 3
Verts/ALE 2
ALDE 2
EPP 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
cdH Centre Démocrate Humaniste 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon