Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Češka - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 6
PSE 2
EPP-ED 14
IND/DEM 1
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Češka - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SN/ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 3
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 6
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 2
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NEZ Nezavisli 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NEZ Nezavisli 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Češka - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Češka Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27. 5. 2019. - 01:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Češka - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Češka Europska unija
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon