Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Češka - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
ODS - Občanská Demokratická Strana 31,45%
CSSD - Ceská str.sociálne demokrat. 22,38%
KSCM - Komunistická str.Cech a Moravy 14,18%
KDU-CSL - Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 7,64%
Druge stranke - Druge stranke 24,35%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Češka - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 4
S&D 7
EPP 2
ECR 9

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Češka - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ECR - Europski konzervativci i reformisti 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ODS Občanská Demokratická Strana 9
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KSCM Komunistická str.Cech a Moravy 4
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KDU-CSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Češka - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Češka Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27. 5. 2019. - 01:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Češka - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Češka Europska unija
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon