Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Češka - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
ANO 2011 - ANO 2011 16,13%
Coal. TOP 09+STAN - Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 15,95%
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická 14,17%
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy 10,98%
KDU-ČSL - Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 9,95%
ODS - Občanská demokratická strana 7,67%
Svobodní - Strana svobodných občanů 5,24%
Druge stranke - Druge stranke 19,91%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Češka - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 3
S&D 4
ALDE 4
EPP 7
ECR 2
EFDD 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Češka - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KDU-ČSL Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
Coal. TOP 09+STAN Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 4
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ANO 2011 ANO 2011 4
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
ECR - Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ODS Občanská demokratická strana 2
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Svobodní Strana svobodných občanů 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Češka - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Češka Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27. 5. 2019. - 01:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Češka - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Češka Europska unija
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon