Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Cipar - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 2
ALDE 1
EPP-ED 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Cipar - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DI.SY. Dimokratikós Sinayermós 2
G.TE Evropaiki Dimokratia 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
A.K.E.L. Anorthotikon Komma Ergazomenou Laou 2
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DI.KO. Dimokratikon Komma 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Cipar - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Cipar Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 0% 100% 31% 69%
2009 33% 67% 35% 65%
2014 17% 83% 37% 63%
2019 0% 100% 41% 59%
27. 5. 2019. - 01:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Cipar - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Cipar Europska unija
2004 72,50% 45,47%
2009 59,40% 42,97%
2014 43,97% 42,61%
2019 44,99% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon