Mandati prema klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Danska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
COM 1
S 4
CDI 4
L 3
PPE 1
ED 2
DEP 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ED - Klub zastupnika europskih demokrata
  • COM - Klub zastupnika komunista i saveznika
  • L - Klub zastupnika liberala i demokrata
  • DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata
  • CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Danska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S - Klub zastupnika socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Klub zastupnika liberala i demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Venstre 3
ED - Klub zastupnika europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KF Konservative Folkeparti 2
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CD Centrum-Demokraterne 1
COM - Klub zastupnika komunista i saveznika 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KF Konservative Folkeparti 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon