Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Danska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
PSE 5
Verts/ALE 1
ALDE 4
EPP-ED 1
IND/DEM 1
UEN 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Danska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Socialdemokraterna 5
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Venstre 3
RV Radikale Venstre 1
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KF Konservative Folkeparti 1
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DF Dansk Folkeparti 1
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Socialistisk Folkeparti 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
N Folkebevægelsen mod EU 1
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
J Junibevægelsen 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon