Mandati prema klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Finska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 2
PSE 4
V 1
ELDR 5
PPE 4

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UPE - Klub zastupnika Unija za Europu
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
  • I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Finska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 4
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 4
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 4
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VAS Vasemmistoliitto 2
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon