Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Finska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
PSE 3
Verts/ALE 2
ELDR 5
EPP-ED 5

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Finska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 4
SKL Suomen Kristillinen Liitto/Finlands Kristliga Förbund 1
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 4
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 3
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 2
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VAS Vasemmistoliitto 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Finska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Finska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Finska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Finska Europska unija
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon