Mandati prema klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Francuska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE 7
PSE 15
ARE 13
ELDR 1
PPE 13
RDE 14
EDN 13
NI 11

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice
  • FE - Klub zastupnika Forza Europa
  • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
  • EDN - Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina)
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Francuska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 14
app. PS Apparenté Parti socialiste 1
RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
RPR Rassemblement pour la République 14
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UDF-PR Parti républicain 4
UDF-CDS Centre des démocrates sociaux 4
UDF-Clubs Fédération nationale des clubs Perspectives et Réalités 2
UDF-AD UDF Adhérents Directs 1
UDF-Rad. Parti Radical 1
PSD Parti social-démocrate 1
ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MRG Movement des Radicaux de Gauche 7
Energie Rad. Énergie Radicale 6
EDN - Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina) 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UDF-PR Parti républicain 1
RPR Rassemblement pour la République 1
L'autre EU Majorité pour l'Autre Europe 11
GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PCF Parti Communiste Français 7
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UDF-Rad. Parti Radical 1
NI - Nezavisni zastupnici 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FN Front National 11

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Francuska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Francuska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27. 5. 2019. - 10:18
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Francuska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Francuska Europska unija
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon