Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Francuska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 3
PSE 31
Verts/ALE 6
ALDE 11
EPP-ED 17
IND/DEM 3
NI 7

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Francuska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 31
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 31
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UDF Union pour la Démocratie Française 11
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Verts Europe Écologie 6
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PCF Parti Communiste Français 2
PCR Parti Communiste Réunionnais 1
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MPF Mouvement pour la France 3
NI - Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FN Front National 7

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Francuska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Francuska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27. 5. 2019. - 10:18
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Francuska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Francuska Europska unija
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon