Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Francuska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 3
PSE 31
Verts/ALE 6
ALDE 10
EPP-ED 18
IND/DEM 3
NI 7

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Francuska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 31
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 31
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
NC Nouveau Centre 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MoDem Mouvement démocrate 7
AD Avenir démocrate 3
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Verts Europe Écologie - Les Verts 6
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PCF Parti Communiste Français 2
RDM Rassemblement démocratique martiniquais 1
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MPF Mouvement pour la France 2
MPF-RIF Mouvement pour la France - Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France 1
NI - Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FN Front National 4
PDF Le Parti de la France 2
La Maison de la Vie La Maison de la Vie et des Libertés 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon