Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Hrvatska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. - Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 41,42%
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. - Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 29,93%
OraH - Održivi razvoj Hrvatske 9,42%
Druge stranke - Druge stranke 19,23%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 2
Zeleni/ESS 1
ALDE 2
EPP 5
ECR 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 5
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 2
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
OraH Održivi razvoj Hrvatske 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Hrvatska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2009 33% 67% 35% 65%
2014 45% 55% 37% 63%
2019 36% 64% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Hrvatska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Hrvatska Europska unija
2013 20,84%
2014 25,24% 42,61%
2019 29,85% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon