Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Irska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
Ind. + other parties - Independents + other parties 25,64%
FF - Fianna Fáil 22,31%
FG - Fine Gael 22,28%
SF - Sinn Féin 19,52%
Druge stranke - Druge stranke 10,25%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Irska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 4
S&D 1
ALDE 1
EPP 4
ECR 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Irska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FG Fine Gael 4
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ind. + other parties Independents + other parties 1
SF Sinn Féin 3
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ind. + other parties Independents + other parties 1
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FF Fianna Fáil 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ind. + other parties Independents + other parties 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Irska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Irska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 13% 87% 16% 84%
1984 13% 87% 18% 82%
1989 7% 93% 19% 81%
1994 27% 73% 26% 74%
1999 33% 67% 30% 70%
2004 38% 62% 31% 69%
2009 15% 85% 35% 65%
2014 55% 45% 37% 63%
2019 45% 55% 41% 59%
28. 5. 2019. - 14:38
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Irska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Irska Europska unija
1979 63,61% 61,99%
1984 47,56% 58,98%
1989 68,28% 58,41%
1994 43,98% 56,67%
1999 50,21% 49,51%
2004 58,58% 45,47%
2009 58,64% 42,97%
2014 52,44% 42,61%
2019 49,70% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon