Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Italija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 6
PSE 17
Verts/ALE 2
ELDR 7
EPP-ED 34
UEN 9
TDI 11
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Italija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 34
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FI Forza Italia 22
PPI Partito Popolare Italiano 4
UDEUR Unione dei democratici per l’Europa 1
CCD Centro cristiano democratico 2
CDU Cristiano democratici uniti 2
RI/Dini Rinnovamento italiano 1
SVP Südtiroler Volkspartei 1
Pension Partito dei pensionati 1
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DS Democratico della Sinistra 15
SDI Socialdemocratici Italiani 2
TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Bonino Lista Bonino 7
LN Lega Nord 3
MSI Movimento Sociale Italiano 1
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
AN/Segni Alleanza Nazionale/Patto Segni 9
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PRI/LIB Repubblicani, Liberali 1
Democrati I Democratici 6
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
RC Partito della Rifondazione Comunista 4
CI Partito dei Comunisti Italiani 2
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Fed.Verdi Greens 2
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LN Lega Nord 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

19. 7. 2019. - 12:27
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Italija - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Italija Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 14% 86% 16% 84%
1984 10% 90% 18% 82%
1989 12% 88% 19% 81%
1994 13% 87% 26% 74%
1999 11% 89% 30% 70%
2004 21% 79% 31% 69%
2009 21% 79% 35% 65%
2014 40% 60% 37% 63%
2019 41% 59% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Italija - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Italija Europska unija
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon