Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Litva - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 2
ALDE 7
EPP-ED 2
UEN 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Litva - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DP Darbo partija 5
LCS Liberalu ir centro sajunga 2
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TS Tevynes sajunga 2
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 2
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LDP Liberalu demokratu partija 1
VNDPS Valstieciu ir Naujosios demokratijos partiju sajunga 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Litva - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Litva Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 38% 62% 31% 69%
2009 25% 75% 35% 65%
2014 9% 91% 37% 63%
2019 27% 73% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Litva - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Litva Europska unija
2004 48,38% 45,47%
2009 20,98% 42,97%
2014 47,35% 42,61%
2019 53,48% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon