Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Litva - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 2
ALDE 7
EPP-ED 2
UEN 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Litva - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DP Darbo partija 4
Ind Nepriklausomi 2
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 2
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 2
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ind Nepriklausomi 1
LVLS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon