Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Litva - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 26,86%
LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija 18,61%
TT - Partija Tvarka ir teisingumas 12,22%
DP - Darbo partija 8,79%
LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija 8,42%
LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 7,36%
Druge stranke - Druge stranke 17,74%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Litva - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 3
ALDE 2
EPP 4
ECR 1
EFD 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Litva - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 4
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DP Darbo partija 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TT Partija Tvarka ir teisingumas 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LLRA Lietuvos lenku rinkimu akcija 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Litva - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Litva Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 38% 62% 31% 69%
2009 25% 75% 35% 65%
2014 9% 91% 37% 63%
2019 27% 73% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Litva - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Litva Europska unija
2004 48,38% 45,47%
2009 20,98% 42,97%
2014 47,35% 42,61%
2019 53,48% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon