Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Luksemburg - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
CSV/PCS - Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social 37,66%
Déi Gréng/Les Verts - déi gréng/les verts 15,01%
DP/PD - Demokratesch Partei/Parti démocratique 14,77%
LSAP/POSL - Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 11,73%
Druge stranke - Druge stranke 20,83%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Luksemburg - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 1
Zeleni/ESS 1
ALDE 1
EPP 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Luksemburg - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CSV/PCS Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social 3
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LSAP/POSL Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DP/PD Demokratesch Partei/Parti démocratique 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Déi Gréng/Les Verts déi gréng/les verts 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Luksemburg - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Luksemburg Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 17% 83% 16% 84%
1984 50% 50% 18% 82%
1989 50% 50% 19% 81%
1994 50% 50% 26% 74%
1999 33% 67% 30% 70%
2004 50% 50% 31% 69%
2009 17% 83% 35% 65%
2014 33% 67% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
17. 6. 2019. - 16:13
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Luksemburg - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Luksemburg Europska unija
1979 88,91% 61,99%
1984 88,79% 58,98%
1989 87,39% 58,41%
1994 88,55% 56,67%
1999 87,27% 49,51%
2004 91,35% 45,47%
2009 90,76% 42,97%
2014 85,55% 42,61%
2019 84,24% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon