Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Mađarska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 9
ALDE 2
EPP-ED 13

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Mađarska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 12
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MSZP Magyar Szocialista Párt 9
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Mađarska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Mađarska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 37% 63% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 19% 81% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
17. 6. 2019. - 16:13
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Mađarska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Mađarska Europska unija
2004 38,50% 45,47%
2009 36,31% 42,97%
2014 28,97% 42,61%
2019 43,36% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon